SPOTKAJMY SIĘ RAZEM! Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

SPOTKAJMY SIĘ RAZEM! Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Wspomnienia Seniorów, warsztaty teatralno-muzyczne i tańca towarzyskiego, kurs malarstwa i rysunku w Kołobrzegu oraz wycieczka po Warszawie. W bogatym cyklu bezpłatnych zajęć i porad będą mogli brać udział seniorzy z Warszawy i okolic, którzy włączą się w akcję „SPOTKAJMY SIĘ RAZEM! Centrum Aktywności Międzypokoleniowej”

Od dawna już polscy seniorzy imponują aktywnością i energią. Rusza właśnie projekt „SPOTKAJMY SIĘ RAZEM! Centrum Aktywności Międzypokoleniowej”. Obejmuje on różne działania – od ruchowych, przez edukacyjne i rozrywkowe. Wszystkie działania będą całkowicie bezpłatne. Fundacja dostarcza cały potrzebne materiały i sprzęt.

Projekt „SPOTKAJMY SIĘ RAZEM! Centrum Aktywności Międzypokoleniowej” będzie trwał do 31.10.2017 roku. Obejmuje on wycieczki, warsztaty teatralno-muzyczne oraz tańca towarzyskiego, kurs malarstwa i rysunku w Kołobrzegu oraz wspólna wycieczka po Warszawie z przewodnikiem.

Projekt „SPOTKAJMY SIĘ RAZEM! Centrum Aktywności Międzypokoleniowej” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Fundacje Narodowy Komitet Seniora.

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej