Posiedzenie Kapituły i Rady Narodowego Komitetu Seniora

Posiedzenie Kapituły i Rady Narodowego Komitetu Seniora

30 sierpnia o godzinie 11:00 w Ołtarzewie rozpocznie się posiedzenie Kapituły oraz Rady Narodowego Komitetu Seniora. Miejscem spotkania jest Centrum Edukacyjno-Formacyjne Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Kilińskiego 20

 

W razie kłopotu z dojazdem prosimy o kontakt z Eweliną Rzeszotarską pod numerem 530 200 350.

 

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej