prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz

prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz – CZŁONEK RADY

Specjalista chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, transplantologii i angiologii. W 1974 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a dziesięć lat później Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1985 roku został docentem. Tytuł profesora odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1996 roku. Specjalizację pierwszego stopnia otrzymał w 1972 roku, a stopnia drugiego z chirurgii ogólnej w 1976 roku. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, posiadający status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Dzięki jego zaangażowaniu od wielu lat szpital zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych szpitali w Polsce. Ordynator oddziału chirurgii ogólnej, naczyniowej, transplantacyjnej i chemioterapii. Inicjator wdrożenia pierwszego w Polsce robota chirurgicznego da Vinci. Wraz z zespołem opracował polskie standardy operacji robotowych w chirurgii ogólnej, onkologicznej, urologicznej i ginekologii. Kierownik projektu badawczego WROVASC – Zintegrowanego Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej. Współzałożyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej. Doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kawaler Orderu Św. Sylwestra, najwyższego odznaczenia papieskiego, przyznanego przez Papieża Benedykta XVI.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej