prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – CZŁONEK RADY
Polski neurochirurg, profesor nauk medycznych, minister zdrowia. Ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Na tej uczelni obronił w 1988 roku doktorat, a habilitację z zakresu nauk medycznych w 1994 roku. W 2006 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W latach 1995-1997 redaktor naczelny „Gazety Lekarskiej”. W latach 1997-1999 sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka, Członek Komitetu Badań Naukowych oraz adiunkt w Klinice Otolaryngologii Instytutu Stomatologii AM w Warszawie. W latach 1998-2007 kierownik Kliniki Neurochirurgii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W latach 2006-2007 wiceprzewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. W latach 2006-2009 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Uzdrowiska Konstancin sp. z o. o. Od 2006 roku członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. 1 października 2007 roku został dziekanem Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, prezes Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa i Chirurgii Podstawy Czaszki. W 2000 roku został wyróżniony Czerwoną Kokardką, przyznawaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS. W 2015 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej