prof. dr hab. Wacław Kochman, prof. nadzw. GUM

prof. dr hab. Wacław Kochman, prof. nadzw. GUM – CZŁONEK RADY
Specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych I i II stopnia, profesor nadzwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kieruje Centrum Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Swissmed w Gdańsku. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1993 roku uzyskał tytuł doktora z kardiologii w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie, a w 2007 roku doktora habilitowanego z kardiologii. Brał udział w międzynarodowych programach w Queens University of Belfast, Belfast, UK, Kings College London, London, UK i Cambridge University, Cambridge UK. W 1997 roku wygrał konkurs na stanowisko kierownika Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej na Akademii Medycznej w Białymstoku. W ciągu 5 lat kierownictwa stworzył prężny ośrodek leczący zabiegowo chorych z zawałem serca. Uruchomił jeden z pierwszych w Polsce 24-godzinny system leczenia zawałów serca obejmujący zasięgiem cały region woj. podlaskiego (20 tys. km kw., 1,5 mln ludności). Program był realizowany m.in. dzięki grantom naukowym Komitetu Badań Naukowych i był tematem rozprawy habilitacyjnej. Stworzył od podstaw ośrodek kardiologii inwazyjnej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu oraz ośrodek kardiologii inwazyjnej w Szpitalu Swissmed w Gdańsku.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej