dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw. ZUT

dr hab. Teodor Skotarczak, prof. nadzw. ZUT – CZŁONEK RADY
Profesor nadzwyczajny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Notariusz prowadzący kancelarię notarialną w Szczecinie. Kierownik Katedry Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska oraz Zakładu Prawa i Gospodarki Nieruchomościami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Kierownik projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Prowadził również praktykę jako adwokat, doradca podatkowy i radca prawny. Autor, współautor i redaktor wielu publikacji artykułowych i wielu pozycji książkowych m.in.: „Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu po kryzysie” 2010 rok, „Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne” 2010 rok, „Wybrane problemy zarządzania środowiskiem w rozwoju lokalnym i regionalnym” 2010 rok, „Zarządzanie przestrzenią miasta” 2012 rok, „Podstawy gospodarowania nieruchomościami” 2013 rok oraz „Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funkcjonowania i rozwoju” 2015 rok.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej