prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki – CZŁONEK RADY
Naukowiec, profesor n. rolniczych, rektor UWM, członek i wiceprezes PAN, senator RP VI, VII i VIII kadencji. Ukończył z wyróżnieniem studia na ART w Olsztynie. Odbył liczne zagraniczne staże naukowe. Obronił doktorat, następnie habilitował się (1986). Mianowany prof. nadzw. i kierownikiem Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin (1991). W 1993 roku otrzymał tytuł naukowy profesora i objął stanowisko prof. zwycz. ART. Prorektor ART ds. nauki (1996-1999). Pierwszy rektor UWM (1999-2008). Funkcję tę pełni również od 2012 roku (reelekcja w 2016). Członek-korespondent PAN (od 2005). Wiceprezes PAN (2011-2012), następnie doradca prezesa tej instytucji. Członek Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN. Należy ponadto do Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, Polskiego Towarzystwa Łubinowego, International Society for Seed Science, Olsztyń- skiego Forum Naukowego i innych. Były prezes klubu AZS UWM Olsztyn i przewodniczący rady nadzorczej Piłka Siatkowa AZS UWM w Olsztynie. Osobowość Roku Warmii i Mazur (1999). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Orderem Wschodzącego Słońca, Złotą i Srebrną Gwiazdą. Autor 125 publikacji, współautor 6 książek.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej