Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski

Lekarz, specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych. Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, której misją jest diagnostyka i leczenie chorób wpływających na pogorszenie stanu zdrowia osób starszych, planowanie pielęgnacji i rehabilitacji seniorów oraz poprawa komfortu życia w przypadku chorób przewlekłych i nieuleczalnych. Doktor habilitowany. W 2011 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Przewodniczący Komisji ds. Stopni i Tytułów w Radzie Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii. Zawodowo związany z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie oraz z Centrum Medycznym Alpejska w Warszawie.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej