Prof. dr hab. inż. Michał Aleksander Kleiber

Prof. dr hab. inż. Michał Aleksander Kleiber

Profesor nauk technicznych, minister nauki, prezes PAN (2007-2015). Ukończył Wydz. Inżynierii Lądowej PW i Wydz. Matematyki i Informatyki UW. Doktor hab., prof. n. technicznych (1989). Pracował na uniwersytetach w Stuttgarcie, Hanowerze i Darmstadt oraz jako prof. wizytujący na Uniwersytecie Kalifornijskim i w Tokio. Były dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, przewodniczący Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN i członek Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych. Reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Wspólnego Centrum Badawczego UE. Minister nauki i szkolnictwa wyższego (2001-2005). Przewodniczący rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych (2003-2005). Był doradcą społecznym prezydenta L. Kaczyńskiego. Członek Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Academia Europaea, Senatu Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina, Europejskiej Rady Badań oraz Komitetu Sterującego Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji Nauki w Strasburgu. Ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej. Prezydent ECCOMAS. Doctor honoris causa kilku uczelni. Odznaczenia: Order Orła Białego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Narodowego Zasługi, Złota i Srebrna Gwiazda Orderu Wschodzącego Słońca, Krzyż Wielkiego Komandora Orderu Feniksa. Autor około 250 publikacji i kilku książek.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej