prof. dr. hab. n. med. Marek Grzywa

prof. dr. hab. n. med. Marek Grzywa – CZŁONEK RADY
Specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, specjalista medycyny nuklearnej. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu – 1963 roku. Tytuł doktora otrzymał w 1971 roku, doktora habilitowanego w 1985 roku, a profesora w 1996 roku. W latach 1964- 1972 pracował jako asystent w Akademii Medycznej w Lublinie, a następnie w latach 1972-1986 jako adiunkt i docent w latach 1986-1990. AM Kraków – kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych w Rzeszowie w latach 1990-1991. Od 1991 roku do 2011 roku ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 Rzeszów. WSP/URz 1999-2003 profesor nadzwyczajny, od 2003 do 2005 roku profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Patofizjologii. W latach 1992-1996 członek Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, przewodniczący Oddziałów Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w Lublinie oraz w Rzeszowie (4 kadencje), Komisja Bioetyczna 0IL w Rzeszowie – dwie kadencje. Nagrody i odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1989), Krzyż Kawalerski OOP (2002), nagroda I st. MZiOS (1987), Dyplom MZiOS za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia (1995), Nagroda Miasta Rzeszowa II st. – 1996. Autor 98 publikacji oraz 40 komunikatów zjazdowych. Promotor 5 prac doktorskich, kilkudziesięciu prac magisterskich.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej