Jakub Szulc

Jakub Szulc – CZŁONEK RADY

Ekonomista, polityk, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji. W 1998 roku ukończył studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1996-2005 pracował w bankach, był m.in. dyrektorem w Pionie Rynków Mię- dzynarodowych Banku BPH. W 2005 roku został wybrany na posła V kadencji z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu wałbrzyskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku ponownie uzyskał mandat poselski, otrzymując 12 310 głosów. Od 2008 roku do 2012 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie zajmował się m.in. finansami systemu ochrony zdrowia, pracował także nad projektem wprowadzającym dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. W wyborach do Sejmu w 2011 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, dostał 17 230 głosów. W Sejmie objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczącego nadzwyczajnej podkomisji do rozpatrzenia obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W sierpniu 2014 roku złożył mandat poselski, w związku z podjęciem pracy w koncernie EY (wcześniej Ernst & Young), gdzie nadal zajmuje się ochroną zdrowia, ale od trochę innej strony

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej