prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica

prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica – CZŁONEK RADY
Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest specjalistą w dziedzinie kardiologii inwazyjnej i chorób wewnętrznych. W 2006 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację profesorską z nauk medycznych. W latach 1993-1995 pracował w Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS, a w 1996 roku w Università degli studi di Pavia. W 2000 roku zaczął pracę na ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy i został najmłodszym kierownikiem Katedry i Kliniki Kardiologii. Tę funkcję pełni do dziś (po włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstało Collegium Medicum UMK). W 2003 roku pracował w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W latach 2006-2009 działał w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. W Bydgoszczy i regionie rozwija energicznie kardiologię interwencyjną, zmniejszającą śmiertelność w chorobie wieńcowej. Od 2003 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

powrót

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej