Z życia naszej Fundacji

Czas na teleopiekę – rozmowa z ks. prof. Henrykiem Skorowskim, przewodniczącym Kapituły Narodowego Komitetu Seniora

Czytaj więcej

Nowy Prezydent Narodowego Komitetu Seniora

Czytaj więcej

Z głębokim żalem przyjęliśmy informacje o śmierci prof. dr hab. n. med Zdzisławy Bem

Posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora

6 grudnia 2017 r. u w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora (NKS). Głównym celem spotkania były zmiany osobowe w Radzie fundacji oraz przedstawienie aktualnego stanu wdrażania Projektu Teleopieka realizowanego w ramach Programu „Senior 2030”.

Czytaj więcej

SPOTKAJMY SIĘ RAZEM! Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Wspomnienia Seniorów, warsztaty teatralno-muzyczne i tańca towarzyskiego, kurs malarstwa i rysunku w Kołobrzegu oraz wycieczka po Warszawie. W bogatym cyklu bezpłatnych zajęć i porad będą mogli brać udział seniorzy z Warszawy i okolic, którzy włączą się w akcję „SPOTKAJMY SIĘ RAZEM! Centrum Aktywności Międzypokoleniowej”
Czytaj więcej

Posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora

30 sierpnia w Ołtarzewie odbyło się posiedzenie Kapituły Narodowego Komitetu Seniora (NKS). Celem zebrania były zmiany osobowe w zarządzie fundacji oraz przedstawienie aktualnych celów strategicznych Programu „Senior 2030”. Gościnne progi Wyższego Seminarium Duchownego były miejscem owocnych dyskusji i podjęcia dalszych działań, które zmienią życie milionów seniorów.

Czytaj więcej

Posiedzenie Kapituły i Rady Narodowego Komitetu Seniora

30 sierpnia o godzinie 11:00 w Ołtarzewie rozpocznie się posiedzenie Kapituły oraz Rady Narodowego Komitetu Seniora. Miejscem spotkania jest Centrum Edukacyjno-Formacyjne Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Kilińskiego 20
Czytaj więcej

1

TREND DEMOGRAFICZNY – WAŻNE WYZWANIE

Szacuje się, że w Europie w roku 2030 liczba seniorów wzrośnie do 150 mln osób, co będzie stanowić około 28 proc. ogółu ludności. W Polsce, w analogicznym okresie, spodziewany jest ujemny przyrost naturalny oraz wzrost liczby seniorów do około 10 mln. Oznacza to, że 27 proc. populacji będzie w wieku powyżej 65 roku życia. Prognozowane skutki ekonomiczne starzenia się społeczeństwa to też większe zapotrzebowanie na usługi medyczno-opiekuńcze.

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Komitet Seniora we współpracy z organizacjami senioralnymi, osoby starsze przeważnie wskazują na potrzebę pomocy w wykonywaniu czynności domowych, jak też potrzebę zwiększonego i szybszego dostępu do konsultacji lekarskich i usług opiekuńczych. Przede wszystkim jednak zgłaszają konieczność poprawy swojego poczucia bezpieczeństwa. Narodowy Komitet Seniora angażuje się w działania zmierzające do tego, aby seniorzy mieli szansę na uzyskanie szybkiego dostępu do kompleksowych i wystandaryzowanych usług opracowanych przy współpracy instytucji publicznych, naukowych, organizacji, partnerów biznesowych i szerokiego grona ekspertów działających na rzecz poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i bytowej seniorów.
Czytaj więcej